Objavljen treći broj sedmoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Što lakše pamtimo, a što bez problema prevodimo?

Ivana Špiranec

Jezik i društvo

Irena Miloš: Pandemija viceva u pandemiji korone: zaraza koju volimo

Domaća zadaća

Vesna Nosić: Jezične pogreške na javnim mjestima u Slavonskome Brodu 2014. – 2018.

Od Mile do Drage

Branimir Brgles: Prezime Horvat u pisanim vrelima

U dva klika mišem

Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković: Nizozemski jezik na mreži – mrežni izvori Instituta za nizozemski jezik u Leidenu

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Ljeto nam se vratilo…

Lektorske bilješke

Lana Hudeček i Kristian Lewis: Dan neovisnosti i Dan nezavisnosti

Vremeplov

Ivana Lovrić Jović: Veličanstveni hrvatski jezik opisan perom talijanskoga gramatičara Francesca Marije Appendinija

Čitaonica

Goranka Blagus Bartolec: Vrijeme u jezičnome ruhu

Odakle nam riječi?

Dubravka Ivšić Majić i Kristian Lewis: Treći kamenčić od Sunca

O podrijetlu svemirskih naziva – 1. dio

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/