Objavljen treći broj četvrtoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:


Stanko Popović

Jezik nije matematika – hrvatski jezik očima fizičara

Ana Mihaljević

Sapfo, Medeja, kurikul, silab, skripta…

Jezik i društvo
Irena Miloš: Znanje jezikā i znanje o jezicima

Domaća zadaća
Marina Čubrić: Tipovi zadataka u nastavi jezika – bodovanje zadataka

Od Mile do Drage
Ankica Čilaš Šimpraga: U desetom selu živi Antuntun

U dva klika mišem
Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković: Kad nam korpus ispunjava želje

Od A do Ž
Barbara Kovačević: Basne kao izvorište frazema

Lektorske bilješke
Marin Mrčela i Kristian Lewis: I u pravu treba biti u pravu – o jeziku hrvatskih pravnih tekstova

Vremeplov
Marijana Horvat: Leksikografski hapaksi i prvopotvrđenice

Čitaonica
Ivana Brač: Značenje je svuda oko nas

Odakle nam riječi?
Dubravka Ivšić Majić: O brendiranju žigova i pečata

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/