Objavljen prvi broj šestoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Hrvatski jezik u Europskoj uniji – pet godina od ulaska

Saša Cimeša, Irena Miloš

Jezik i društvo

Sanja Feltrin: Usporedni razvoj dječje dvojezičnosti u jednojezičnome okružju – miješanje kodova na primjeru hrvatskoga i engleskoga jezika

Domaća zadaća

Ivana Babić: Leksikografske dvojbe na jednome školskom primjeru

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Od Verona do Uzunvukovića – pogled u prezimenski fond Hrvata u Crnoj Gori

U dva klika mišem

Marica Čilaš Mikulić: Otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika za razinu A1

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Kako je slon došao u staklanu

Lektorske bilješke

Edita Medić: Sklonidba riječi alumni

Vremeplov

Ana Mihaljević: Prevođenje iz povijesnoga kuta – primjer jezičnih dodira latinskoga i hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika

Čitaonica

Goranka Blagus Bartolec: Animalistički svijet u pozadinskoj slici frazema

Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić: Kapučino s kapucinima u kapeli

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/