Objavljen prvi broj petoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Krešimir Sučević Međeral

Pravopisna promišljanja o islamskim, judaističkim i dharmičkim vjerskim nazivima i imenima

Jezik i društvo

Irena Miloš: Od Sakcinskoga do EUR-lexa

Domaća zadaća

Tamara Gazdić-Alerić, Marko Alerić i Božo Bekavac: Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, , đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Hodit će na feštu za nas Kotorane

U dva klika mišem

Kristian Lewis: Tko insertira, a tko pritišće gumbe?

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Novinska patka, žuta štampa i sedma sila

Lektorske bilješke

Goranka Blagus Bartolec: Kako se poučava hrvatski jezik na satu Hrvatskoga jezika?

Lana Hudeček: SVI SVETI i SVETA TRI KRALJA

Vremeplov

Tomislava Bošnjak Botica i Sanja Kiš Žuvela: Stvaranje nazivlja na nematerinskome jeziku: crtice iz povijesti hrvatskoga glazbenoga nazivlja

Čitaonica

Martina Kramarić: Meandrima jedne bogate znanstvene karijere

Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić: Od pisanica i pastrva do pimenta i pintara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/