Objavljen drugi broj sedmoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

Broj je posvećen pandemiji bolesti COVID-19 i mrežnoj nastavi. U ovome broju čitajte:

Sadržaj

Jezik u doba korone: Kako koronavirus mijenja jezik kojim govorimo (i mislimo)

Kristina Štrkalj Despot

Jezik i društvo

Marijana Nikolić: Novo prevoditeljsko ruho Europskoga parlamenta: od prevoditelja do interkulturnih jezičnih stručnjaka

Domaća zadaća

Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Videolekcije za maturante (kako izbjeći najčešće jezične pogreške u školskome eseju)

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Hrabro, ali postupno, mudro i oprezno – o osobnim imenima i prezimenima predvodnika borbe s koronavirusom

U dva klika mišem

Željko Jozić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Mrežni izvori u vrijeme korone

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Između čekića i plesa

Lektorske bilješke

Goranka Blagus Bartolec: Jezik u doba korone

Vremeplov

Sanja Perić Gavrančić: Marijan Lanosović (1742. – 1812.) – promicatelj hrvatskoga jezika u doba germanizacije školstva

Čitaonica

Goranka Blagus Bartolec: Hrvatska leksikografija kao čuvar leksičkoga blaga

Odakle nam riječi?

Dubravka Ivšić Majić: Otrovna kruna je u narodu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/