Objavljen drugi broj petoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Lana Hudeček i Milica Mihaljević

Homofonija u religijskim nazivima i imenima

Jezik i društvo

Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Dinka Pasini: Radionica na Croaticumu – provjera strukture modula za strance Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika

Domaća zadaća

Mate Milas: Školski esej u nastavi Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi

Od Mile do Drage

Ankica Čilaš Šimpraga: Dvadeset najčešćih osobnih imena u Hrvatskoj

U dva klika mišem

Kristian Lewis i Josip Mihaljević: Odostražni rječnik – što je, kako ga izraditi i čemu služi

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Frazeološka sela

Lektorske bilješke

Kristian Lewis: Kada radimo party za ekipu

Vremeplov

Ana Šimić: Povijest se ponavlja: nekad i sad glagoljičkih natpisa

Čitaonica

Martina Kramarić: Posveta dragoj profesorici

Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić i Perina Vukša Nahod: O dinjama i lubenicama iliti kako obrati bostan

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/