Objavljen drugi broj osmoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Ivana Lovrić Jović: O nekim jezičnim stereotipima u starijemu dubrovačkom govoru

Jezik i društvo

Sven Šipoš i Irena Miloš: Hrvatski jezik kao jezik prava Europske unije: primjer (kiber)sigurnosti s pravne i terminološke strane

Domaća zadaća

Ana Bedek: Mulitimedijski dnevnik

Od Mile do Drage

Krešimir Sučević Međeral: Kišur, Fodor i Šerfezi naprijed, Magaš i Đerek stoj! (o podrijetlu i podjeli prezimena mađarskoga podrijetla u Hrvatskoj) – uvod i patronimska prezimena

U dva klika mišem

Josip Mihaljević: Što znači vaše ime?

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Da kucnem u drvo…

Lektorske bilješke

Kristian Lewis: Od krave do EMA-e: cijepljenje i cjepivo u jezičnome okružju

Vremeplov

Marijana Horvat: Zametci jezičnih stereotipa u povijesnoj leksikografiji

Čitaonica

Goranka Blagus Bartolec: Pragmalingvistička petlja

Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić: O vezi između crkve i ćirilice, sinagoge i sabora

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/