Objavljen drugi broj četvrtoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Lana Hudeček i Milica Mihaljević

Funkcionalni pravopis: Pravopis i novinski tekst

Jezik i društvo

Irena Miloš: Digitalni urođenici i digitalni pridošlice

Domaća zadaća

Milica Mihaljević: Hrvatski u školi

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Oprosti mi, Gospodine, jer sam Dalmatinac

U dva klika mišem

Kristian Lewis: Kad pravopisni provjernik zadrijema

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Indijanci u hrvatskim frazemima

Lektorske bilješke

Vuk-Tadija Barbarić: Na kraju dana, nadahnuće korumpiranim jezikom medija masivnih je razmjera

Vremeplov

Barbara Štebih Golub: Od ajngemahtesa do kuglofa i ajerlikera

Čitaonica

Martina Horvat: Mijer, mijer, mijer vam

Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić i Perina Vukša Nahod: Tko će poć va ocat, a tko otić na kvasinu?

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/