Objavljen četvrti broj petoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Nakon napornoga rada s francuskim ključem pojedite sendvič i radni dan završite u jacuzziju
Snježana Kereković

Jezik i društvo
Maja Matijević: O sretnome vikendu i novim pogledima – nastavnička iskustva s tečaja hrvatskoga jezika za azilante i tražitelje azila

Domaća zadaća
Daria Lazić: O nekim problemima glagolske morfologije u udžbenicima hrvatskoga jezika

Od Mile do Drage
Domagoj Vidović: Od tumača snova do potrage za svetim gralom – o osobnome imenu Josip

U dva klika mišem
Josip Mihaljević: Zabavna glagoljica

Od A do Ž
Barbara Kovačević: Toma i Juda – apostoli u frazeologiji

Lektorske bilješke
Kristian Lewis: Što s glagolom podesiti i imenicom podešavanje?
Kristian Lewis: Tikvice i zdjelice na kemijski način

Vremeplov
Vuk-Tadija Barbarić: Prve hrvatske biblije na narodnome jeziku – lekcionari

Čitaonica
Ivana Matas Ivanković: Terminologija u slavenskome svijetu

Odakle nam riječi?
Dubravka Ivšić Majić: Kakav vandalizam! Huligani htjeli bojkotirati derbi, pa izazvali paniku.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/