Objavljen četvrti broj osmoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”

U ovome broju čitajte:

Kristian Lewis: Trorodna priča o živim bićima

Jezik i društvo

Dorijana Kavčić i Nives Gotovac: Pravilno nazivlje u zajednici gluhih

Domaća zadaća

Marina Čubrić: 26. natjecanje iz hrvatskoga jezika u školskoj godini 2020./2021.

Od Mile do Drage

Branimir Brgles: O prezimenima nastalima od naziva za zanimanja na primjeru prezimena Lončar

U dva klika mišem

Barbara Kovačević: Frazeologija na mreži

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Kruške, jabuke, šljive, mene voli Ive…

Lektorske bilješke

Goranka Blagus Bartolec: Sojevi i varijante koronavirusa – kako ih zapisivati?

Vremeplov

Marijana Horvat: Moji kolege i profesori

Čitaonica

Sanja Perić Gavrančić: Kako su prevodili hrvatski glagoljaši – latinski i hrvatski
crkvenoslavenski u dodiru

Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić: Od glinenih pločica do diskete i tableta

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/