Objavljen četvrti broj četvrtoga godišta časopisa „Hrvatski jezik”


U ovome broju čitajte:


Lana Hudeček i Milica Mihaljević

Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik


Jezik i društvo

Irena Miloš: Komu je jezik majka, a komu maćeha?


Domaća zadaća

Marina Čubrić: Projekt Povijest jezika i dijalektologija ili Kako obraditi lekcije na kraju udžbenika?


Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Kuje li se sreća?


U dva klika mišem

Josip Mihaljević: Može li računalo pročitati tekst na hrvatskome jeziku?


Od A do Ž

Barbara Kovačević: Mačak u vreći


Lektorske bilješke

Kristian Lewis i Marina Čubrić: Svetci u pravopisu


Vremeplov

Barbara Štebih Golub: Zemeljske jabuke, krumpir, krumper, patat


Čitaonica

Marijana Horvat: Na … hrvackago ezika prosveĉenьe


Odakle nam riječi

Dubravka Ivšić Majić i Perina Vukša Nahod: Paradajzi i pomidori – od rajske do zlatne jabuke

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/