Objavljen 15. sv. Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika povijesni je rječnik koji se izrađuje u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a uz Institut suizdavač je Rječnika Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. U Rječniku se leksikografski obrađuje jezično blago kajkavskoga hrvatskog književnog jezika od 16. do 19. stoljeća, uključujući i pojedina dijalektna književna djela s početka 20. stoljeća.

Novoobjavljeni 15. svezak Rječnika (2020.) nastavlja niz od dosad objavljenih 14 svezaka Rječnika i obuhvaća leksikografski dio abecedarija od natuknice seļanin do natuknice spodeļavati (str. 481 – 720).

Autori su leksikografske obrade u 15. svesku dr. sc. Željka Brlobaš, Martina Horvat, prof., dr. sc. Ivana Kresnik i Tatjana Vukadinović, prof. Glavna je urednica prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, redaktorice su sveska dr. sc. Nada Vajs Vinja (glavna redaktorica), dr. sc. Vesna Zečević i dr. sc. Željka Brlobaš, a recenzenti akad. August Kovačec i akad. Darko Novaković. Tehnički je urednik računalnoga sloga Davor Milašinčić.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika s vrlo razrađenom leksikografskom obradom izvor je fonoloških, slovopisnih i pravopisnih, etimoloških, morfoloških i tvorbenih, sintaktičkih, semantičkih i leksičkih jezičnih činjenica i podloga istraživanjima kajkavskoga hrvatskog književnog jezika i hrvatskoga jezika u cjelini.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/