Obilježavanje 20 godina od donošenja UNESCO-ove Konvencije

U Velikoj dvorani Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 20. rujna 2024. obilježava se 20 godina od donošenja UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Okrugli stol o očuvanju hrvatske jezične baštine tom prigodom organiziraju Institut za hrvatski jezik i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.


U PROGRAMU SUDJELUJU:

akademik Drago Štambuk

dr. sc. Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik

prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan Filozofskoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Lucija Šimičić, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Mirjana Crnić Novosel, Institut za hrvatski jezik (podružnica u Rijeci)

prof. dr. sc. Velimir Piškorec, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Anđela Frančić, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Tvrtko Zebec, predsjednik Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Institut za etnologiju i folkloristiku

Vera Grgac, Udruga Ekomuzej Bistra

Jasna Horvat, Udruga Ivana Perkovca – ŠenkovecORGANIZACIJSKI ODBOR:

akademik Drago Štambuk, predsjednik Organizacijskoga odbora

prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Odjel za dijalektologiju, Institut za hrvatski jezik

Plakat

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/