Novo izdanje IHJJ-a: Prijedlozi u čakavskome ekavskom dijalektu – Uvod u značenje – Irena Miloš

U ovoj je knjizi znanstveni interes za prijedloge u čakavskome ekavskom dijalektu poniknuo, među ostalim, iz potrebe da se općelingvističke teorije povezane sa sintaksom i semantikom, kao i općelingvističke teorije koje su već primijenjene u dijelu dosadašnjih opisa značenja prijedloga u hrvatskome jeziku spoje s dijalektološkom teorijom kako bi se dalje razvila

metodologija opisa značenja prijedloga koja pretpostavlja analizu inovativnoga korpusa prikupljenoga na način primjeren semantičkomu istraživanju te sintezu dosadašnjih istraženih razina, fonološke i morfološke, ponajprije u uspostavi inventara i distribucije prijedloga te dalje i semantičkoga modela kao uvoda u značenje u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja i u dijalektologiji općenito.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/