Natječaj za više radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, sukladno Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za preustroj znanstvenih radnih mjesta u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje i raspisivanje javnoga natječaja od 28. siječnja 2021. raspisuje

NATJEČAJ za

1. izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju – jedan (1) izvršitelj

2. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom u sljedećim institutskim odjelima:

  • Odjel za hrvatski standardni jezik – jedan (1) izvršitelj
  • Odjel za dijalektologiju – jedan (1) izvršitelj
  • Odjel za opće jezikoslovlje – jedan (1) izvršitelj

Preuzmite detalje natječaja

Ovaj je Natječaj objavljen 31. ožujka 2021. u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na mrežnoj stranici Euraxess i na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/