NATJEČAJ za više radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, sukladno Suglasnostima Ministarstva znanosti i obrazovanja za raspisivanje javnoga natječaja na temelju tzv. razvojnih koeficijenata od 3. lipnja 2019. i 12. lipnja 2019., raspisuje

NATJEČAJ za

1. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenjareizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom u sljedećim institutskim odjelima

a) Odjel za hrvatski standardni jezik jedan (1) izvršitelj

b) Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju – jedan (1) izvršitelj

c) Odjel za opće jezikoslovlje jedan (1) izvršitelj

2. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, ili u interdisciplinarnom području znanosti koje uključuje polje filologiju, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenjareizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom u Odjelu za onomastiku i etimologiju jedan (1) izvršitelj

3. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu za opće jezikoslovlje – jedan (1) izvršitelj.

Preuzmite detalje natječaja

Ovaj je Natječaj objavljen 17. srpnja 2019. u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i EURAXESS-u, a 21. srpnja 2019. u Jutarnjem listu.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/