NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Upravno vijeće
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) članka 35., 40. i 41. Statuta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje a u skladu s Odlukom Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Urbroj: 64-08-15/12-1836-2) od 14. prosinca 2015. godine, raspisuje seNATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Instituta
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ulica Republike Austrije 16, Zagreb


Ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje imenuje se na vrijeme od 4 godine. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika (u skladu s člankom 40. stavak 1. Statuta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje).
Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata:

  1. životopis
  2. diplomu ili potvrdnicu o stečenome akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti
  3. odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje
  4. bibliografiju radova uz ispis iz CROSBI-ja
  5. potvrdu o duljini radnoga staža
  6. domovnicu
  7. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta pristupnici su obvezni dostaviti Plan rada Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za razdoblje od 16. 5. 2016. godine do 15. 5. 2020. godine.


Rok za podnošenje prijava jest 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, dnevnome tisku i na službenim mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova prijave na Natječaj mogu podnositi osobe obaju spolova.
Prijave slati na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ul. Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s naznakom 'Natječaj za ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje'.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Preuzmite dokument

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/