Na inicijativu Instituta bunjevački govori proglašeni hrvatskom kulturnom baštinom

Bunjevački govori, koji pripadaju novoštokavskomu ikavskom dijalektu štokavskoga narječja hrvatskoga jezika, a govore se u dijelovima Dalmatinske zagore, Ravnih kotara, Like, Primorja, Gorskoga kotara, Slavonije i Baranje, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske, na inicijativu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje upisani su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro.

Ministarstvo kulture i medija RH prihvatilo je argumentacije krovne hrvatske jezikoslovne ustanove i bunjevačke govore uzdiglo na razinu nematerijalne kulturne baštine svih Hrvata, za što se nadamo da će pripomoći očuvanju tih vrijednih hrvatskih govora.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/