Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za filološke znanosti organizira međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, koji će se održati 26. i 27. studenoga 2012. godine u Palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Organizacijski odbor skupa čine: akademik Stjepan Damjanović, ujedno i predsjednik, akademik August Kovačec, akademik Anica Nazor, akademik Nenad Vekarić, prof. dr. sc. Mateo Žagar.Preuzmite letak

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/