Komentari s javne rasprave objavljeni

Komentari s javne rasprave o prijedlogu teksta Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljeni su na mrežnim stranicama.

Svi dosad pristigli komentari na adresu e-pošte pravopis@ihjj.hr ubačeni su u sustav, izuzevši neželjenu poštu ("spam") i poruke koje uključuju neprimjeren jezik za javnu objavu.

Komentari poslani preko mrežnoga obrasca trenutačno će biti objavljeni, a poruke poslane e-poštom s odgodom.

Zbog tehničkih ograničenja poruke nemaju kronološki red.

Autori zahvaljuju na svim konstruktivnim primjedbama.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/