Jezikoslovne rasprave

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje domaćin je redovitoga jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara


Jezikoslovne rasprave

Na seminaru, koji se održava jedanput ili dvaput mjesečno, rezultate svoga istraživačkoga rada predstavljaju stručnjaci domaćih i stranih znanstvenih institucija te zaposlenici Instituta.

Seminar je formalno i sadržajno otvoren. Obrađuju se filološke teme u širem smislu te predstavljaju pokrenuti znanstvenoistraživački projekti.

Radujemo se vašemu dolasku!


Voditeljica seminara: dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica

Tajnica seminara: dr. sc. Perina Vukša Nahod


Fotografije: Goran Pavelić


Popis dosadašnjih izlaganja:


2017.

30. siječnja 2017. Hrvatska jezična slika svijeta u slavenskom kontekstu: aktualna kognitivnoetnolingvistička istraživanja, prof. dr. Amir Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

28. veljače 2017. Strukovni kognitivni modeli – rezultati istraživanja u sklopu projekta IMOTEP, dr. sc. Bruno Nahod, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

9. ožujka 2017. Regionalni varijeteti između elitne i popularne kulture, prof. dr. Ivo Žanić, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

11. travnja 2017. Hrvatski mrežni rječnik – MREŽNIK, predstavljanje istraživačkoga projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Milica Mihaljević i dr. sc. Bruno Nahod, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

27. travnja 2017. Jezična i terminološka pitanja u dokumentima EU-a, dr. sc. Irena Miloš, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb


2015./2016.

21. listopada 2015. Zašto i kako koristimo statistiku. Uvod u statistiku za nematematičare, dr. sc. Mirjana Tonković, Filozofski fakultet, Zagreb.

18. studenoga 2015. Hoće li genitiv biti kraj dativa ili kraj dativu?, doc. dr. Mateusz-Milan Stanojević, Filozofski fakultet, Zagreb


2014./2015.

4. rujna 2014. Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika, prof. dr. Amir Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

4. rujna 2014. Repozitorij metafora hrvatskoga jezika, dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

17. rujna 2014. O prevzetih besedah v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja, dr. sc. Andreja Legan Ravnikar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija.

30. listopada 2014. Posebni i funkcionalni pravopisi, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

14. studenoga 2014. Programski jezik Python u projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika i u obradbi prirodnoga jezika, prof. dr. Mario Essert, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb.

26. studenoga 2014. Metafore, metonimije, itd.: Odvajanje žita od kukolja?, prof. dr. Mario Brdar, Filozofski fakultet u Osijeku.

4. prosinca 2014. Slobodne jezične tehnologije za hrvatski jezik, dr. sc. Nikola Ljubešić i dr. sc. Željko Agić, Filozofski fakultet u Zagrebu.

18. prosinca 2014. Corpus linguistics and diachronic syntax II: Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages, prof. dr. Björn Hansen, Universität Regensburg, Njemačka.

19. veljače 2015. The discourse dynamics approach to historically-situated metaphor analysis: a snapshot of the moral accounting metaphor in English homiletic discourse, Leonardo Nazar Martinho, Universidade Federal Fluminense, Brazil.

24. ožujka 2015. CONMUSTERM - Problemi temeljnoga suvremenog glazbenog nazivlja u Hrvatskoj, akademik Nikša Gligo i mr. sc. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija, Zagreb.

19. svibnja 2015. Nastanak, razvoj i obilježja Hrvatskoga WordNeta, prof. dr. Marko Tadić i prof. dr. Ida Raffaelli

8. srpnja 2015. Преславската редакция на Кирило-Методиевите преводи и Преславската книжовна школа, prof. dr. Iskra Hristova-Shomova, Odsjek za ćirilometodske studije Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski.2013./2014.

23. listopada 2013. - Akcentološke crne rupe u dijalektologiji i povijesti jezika, doc. dr. sc. Mate Kapović, Filozofski fakultet u Zagrebu.

6. studenoga 2013. - Uloga Antuna Šimčíka u kultiviranju hrvatskoga jezika, prof. dr. sc. Marko Samardžija, Filozofski fakultet u Zagrebu.

20. studenoga 2013. - Slavenski brojevi od 10 do 999999 i njihova etimologija, dr. sc. Tijmen Pronk, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

3. prosinca 2013. - Gramatika 'malih riječi', prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet u Zagrebu.

17. prosinca 2013. - Hrvatska povijesna imenska tvorba riječi u slavenskom i indoeuropskom kontekstu, akademik Ranko Matasović, Filozofski fakultet u Zagrebu.

19. ožujka 2014. - Platon, Galileo, Darwin i jezik, prof. dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb.

26. ožujka 2014. - Pogled u KHrKo: Korpus hrvatske korespondencije, dr. sc. Aleksandar Hoyt, Filozofski fakultet u Zagrebu.

10. travnja 2014. - Jezične tehnologije u višejezičnoj obradbi vijesti: projekt XLike, prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet u Zagrebu.

21. svibnja 2014. - Paralelnosti med hrvaškim in slovenskim pravopisom, dr. sc. Nataša Jakop, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija.

5. lipnja 2014. - Baza glagolskih valencija, dr. sc. Matea Birtić i Siniša Runjaić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.


Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr