Jezikoslovne rasprave

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje domaćin je redovitoga jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara


Jezikoslovne rasprave

Na seminaru, koji se održava jedanput ili dvaput mjesečno, rezultate svoga istraživačkoga rada predstavljaju stručnjaci domaćih i stranih znanstvenih institucija te zaposlenici Instituta.

Seminar je formalno i sadržajno otvoren. Obrađuju se filološke teme u širem smislu te predstavljaju pokrenuti znanstvenoistraživački projekti.

Radujemo se vašemu dolasku!


Voditelji seminara: dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga i dr. sc. Domagoj Vidović

Tajnik seminara: dr. sc. Joža Horvat


Fotografije: Goran Pavelić


Popis dosadašnjih izlaganja:


2017.

30. siječnja 2017. Hrvatska jezična slika svijeta u slavenskom kontekstu: aktualna kognitivnoetnolingvistička istraživanja, prof. dr. Amir Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

28. veljače 2017. Strukovni kognitivni modeli – rezultati istraživanja u sklopu projekta IMOTEP, dr. sc. Bruno Nahod, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

9. ožujka 2017. Regionalni varijeteti između elitne i popularne kulture, prof. dr. Ivo Žanić, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

11. travnja 2017. Hrvatski mrežni rječnik – MREŽNIK, predstavljanje istraživačkoga projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Milica Mihaljević i dr. sc. Bruno Nahod, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

27. travnja 2017. Jezična i terminološka pitanja u dokumentima EU-a, dr. sc. Irena Miloš, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

23. svibnja 2017. Tehnika mjerenja pokreta očiju u psiholingvističkim istraživanjima, dr. sc. Marijan Palmović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb

14. lipnja 2017. Utjecaj glasa i izgovora na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških osobina govornika hrvatskoga jezika, dr. sc. Gabrijela Kišiček, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13. srpnja 2017. Predstavljanje projekta Govori Makarskoga primorja – dijakronija i sinkronija, dr. sc. Ivana Kurtović Budja i dr. sc. Dijana Ćurković, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

31. kolovoza 2017. Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (UIP 3624), dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

13. rujna 2017. Smještenost i istaknutost u jeziku slijepih jezik kao prozor u predočavanje i značenje, doc. dr. sc. Renata Geld, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

28. rujna 2017. Dijakronijski korpus hrvatskoga jezika – CroDi, prof. dr. Björn Hansen, Sveučilište u Regensburgu

23. studenoga 2017. Frendov frend od frenda i nije baš neki frend. Korpusna graf-analiza srodnosti ontoloških domena pomoću koordinirane konstrukcije, dr. sc. Benedikt Perak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

14. prosinca 2017. Uspon zanaglasnica – testiranje ograničenja, Zrinka Kolaković, Sveučilište u Regensburgu
2015./2016.

21. listopada 2015. Zašto i kako koristimo statistiku. Uvod u statistiku za nematematičare, dr. sc. Mirjana Tonković, Filozofski fakultet, Zagreb

18. studenoga 2015. Hoće li genitiv biti kraj dativa ili kraj dativu?, doc. dr. Mateusz-Milan Stanojević, Filozofski fakultet, Zagreb

15. prosinca 2015. Koliko je leksičkoga potrebno u gramatičkome u teoriji paralelne arhitekture?, prof. dr. Anita Peti-Stantić, Filozofski fakultet, Zagreb

20. siječnja 2016. Prikaz kategorije evidencijalnosti s osvrtom na turski jezik, mr. sc. Goran Pavelić, Zagreb

17. veljače 2016. Rasulo gramatičkoga uma, prof. dr. Branka Tafra, Hrvatski studiji, Zagreb

29. veljače 2016. O nekim najzanimljivijim pitanjima sintakse hrvatske jednostavne rečenice, prof. dr. Branimir Belaj, Filozofski fakultet, Osijek

19. svibnja 2016. Jezik izdanja hrvatskih protestanata u XVI. st. - perspektive novih istraživanja, prof. dr. Mateo Žagar i dr. sc. Ivana Eterović, Filozofski fakultet, Zagreb

15. srpnja 2016. Označivanje semantičkih uloga: resursi i alati, Ivan Pandžić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

19. prosinca 2016. Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju: izdelava leksikalne baze za slovenščino, dr. sc. Polona Gantar, Filozofska fakulteta, Ljubljana

19. prosinca 2016. Pravopisje v digitalnem okolju: demonstracijski portal Slogovni priročnik, dr. sc. Simon Krek, Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana


2014./2015.

4. rujna 2014. Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika, prof. dr. Amir Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

4. rujna 2014. Repozitorij metafora hrvatskoga jezika, dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

17. rujna 2014. O prevzetih besedah v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja, dr. sc. Andreja Legan Ravnikar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

30. listopada 2014. Posebni i funkcionalni pravopisi, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

14. studenoga 2014. Programski jezik Python u projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika i u obradbi prirodnoga jezika, prof. dr. Mario Essert, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

26. studenoga 2014. Metafore, metonimije, itd.: Odvajanje žita od kukolja?, prof. dr. Mario Brdar, Filozofski fakultet u Osijeku

4. prosinca 2014. Slobodne jezične tehnologije za hrvatski jezik, dr. sc. Nikola Ljubešić i dr. sc. Željko Agić, Filozofski fakultet u Zagrebu

18. prosinca 2014. Corpus linguistics and diachronic syntax II: Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages, prof. dr. Björn Hansen, Universität Regensburg, Njemačka

19. veljače 2015. The discourse dynamics approach to historically-situated metaphor analysis: a snapshot of the moral accounting metaphor in English homiletic discourse, Leonardo Nazar Martinho, Universidade Federal Fluminense, Brazil

24. ožujka 2015. CONMUSTERM - Problemi temeljnoga suvremenog glazbenog nazivlja u Hrvatskoj, akademik Nikša Gligo i mr. sc. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija, Zagreb

19. svibnja 2015. Nastanak, razvoj i obilježja Hrvatskoga WordNeta, prof. dr. Marko Tadić i prof. dr. Ida Raffaelli, Filozofski fakultet, Zagreb

8. srpnja 2015. Преславската редакция на Кирило-Методиевите преводи и Преславската книжовна школа, prof. dr. Iskra Hristova-Shomova, Odsjek za ćirilometodske studije Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski2013./2014.

23. listopada 2013. - Akcentološke crne rupe u dijalektologiji i povijesti jezika, doc. dr. sc. Mate Kapović, Filozofski fakultet u Zagrebu

6. studenoga 2013. - Uloga Antuna Šimčíka u kultiviranju hrvatskoga jezika, prof. dr. sc. Marko Samardžija, Filozofski fakultet u Zagrebu

20. studenoga 2013. - Slavenski brojevi od 10 do 999999 i njihova etimologija, dr. sc. Tijmen Pronk, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

3. prosinca 2013. - Gramatika 'malih riječi', prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet u Zagrebu

17. prosinca 2013. - Hrvatska povijesna imenska tvorba riječi u slavenskom i indoeuropskom kontekstu, akademik Ranko Matasović, Filozofski fakultet u Zagrebu

19. ožujka 2014. - Platon, Galileo, Darwin i jezik, prof. dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb

26. ožujka 2014. - Pogled u KHrKo: Korpus hrvatske korespondencije, dr. sc. Aleksandar Hoyt, Filozofski fakultet u Zagrebu

10. travnja 2014. - Jezične tehnologije u višejezičnoj obradbi vijesti: projekt XLike, prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet u Zagrebu

21. svibnja 2014. - Paralelnosti med hrvaškim in slovenskim pravopisom, dr. sc. Nataša Jakop, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

5. lipnja 2014. - Baza glagolskih valencija, dr. sc. Matea Birtić i Siniša Runjaić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/