Jezikoslovne rasprave: prof. dr. sc. Velimir Piškorec i dr. sc. Ivana Kurtović Budja

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje poziva vas u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara

Jezikoslovne rasprave

na izlaganje

Velimira Piškorca i Ivane Kurtović Budja

(Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Zvučni atlas hrvatskih govora na raskrižju ekolingvistike i dijalektologije.

Izlaganje će se održati u utorak, 5. studenoga 2019. u 12 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Veselimo se vašemu dolasku!

dr. sc. Marijana Horvat i dr. sc. Barbara Štebih Golub, voditeljice seminara

dr. sc. Martina Kramarić, tajnica seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/