Jezikoslovne rasprave: prof. dr. sc. Samir Bajrić


Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Institut za hrvatski jezik poziva vas u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara

Jezikoslovne rasprave

na izlaganje

prof. dr. sc. Samira Bajrića

(Odjel za francusku i opću lingvistiku, Sveučilište u Burgundiji, Dijon, Francuska)

Jezična neotenija: novi pristup u znanosti o jeziku


Izlaganje će se održati u srijedu 25. listopada 2023. u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik.

Veselimo se vašemu sudjelovanju!

dr. sc. Ivana Brač i dr. sc. Kristian Lewis, voditelji seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/