Jezikoslovne rasprave: prof. dr. sc. Georg Holzer

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje poziva vas u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara

Jezikoslovne rasprave

na izlaganje

prof. dr. sc. Georga Holzera

(Sveučilište u Beču, Austrija)

Što se novoga može reći o praslavenskom jeziku?


Izlaganje će se održati u utorak, 25. siječnja 2022. u 13 sati na platformi Zoom.

poveznica za e-seminar: https://us06web.zoom.us/j/87833674299

oznaka sastanka (Meeting ID): 878 3367 4299


Veselimo se vašemu sudjelovanju!

dr. sc. Ivana Kurtović Budja, voditeljica seminara

Lobel Filipić, tajnik seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/