Jezikoslovne rasprave: prof. dr. Amir Kapetanović

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave poziva vas na izlaganje

prof. dr. Amira Kapetanovića

Hrvatska jezična slika svijeta u slavenskom kontekstu: aktualna kognitivnoetnolingvistička istraživanja


Izlaganje će se održati 30. siječnja 2017. u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Radujemo se vašemu dolasku!

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/