Jezikoslovne rasprave – Nastanak, razvoj i obilježja Hrvatskoga WordNeta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara "Jezikoslovne rasprave" poziva vas na izlaganje prof. dr. Marka Tadića i prof. dr. Ide Raffaelli (Filozofski fakultet, Zagreb):

Nastanak, razvoj i obilježja Hrvatskoga WordNeta.

Izlaganje će se održati 19. svibnja 2015. u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

____

Radujemo se vašemu dolasku!

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, voditeljica seminara

dr. sc. Ana Ostroški Anić i dr. sc. Dijana Ćurković, tajnice seminara

__________________________

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/