Jezikoslovne rasprave: dr. sc. Marijana Horvat i doc. dr. sc. Petra Bago

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje poziva vas u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara

Jezikoslovne rasprave

na izlaganje

Marijane Horvat i Petre Bago

(Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma RETROGRAM

predstavljanje projekta IP-2018-01-3585 –

Izlaganje će se održati u petak, 17. siječnja 2020. u 12 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Veselimo se vašemu dolasku!

dr. sc. Marijana Horvat i dr. sc. Barbara Štebih Golub, voditeljice seminara

dr. sc. Martina Kramarić, tajnica seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/