Jezikoslovne rasprave: dr. sc. Irena Miloš

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkog i jezikoslovnog seminara

Jezikoslovne rasprave

poziva vas na izlaganje

dr. sc. Irene Miloš

Terminološki rad u Europskoj komisiji –

pet godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Izlaganje će se održati u utorak, 18. rujna 2018., u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Veselimo se vašemu dolasku!

dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga i dr. sc. Domagoj Vidović, voditelji seminara

dr. sc. Joža Horvat, tajnik seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/