Jezikoslovne rasprave: dr. sc. Gabrijela Kišiček

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave poziva vas na izlaganje

dr. sc. Gabrijele Kišiček

Utjecaj glasa i izgovora na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških osobina govornika hrvatskoga jezika

koje će se održati 14. lipnja 2017. u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Radujemo se vašemu dolasku!

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr