Jezikoslovne rasprave: doc. dr. sc. Anđela Milinović-Hrga

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje poziva vas u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara

Jezikoslovne rasprave

na izlaganje

doc. dr. sc. Anđele Milinović-Hrge

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Jezična slika splitskoga novinarstva između dvaju svjetskih ratova


Izlaganje će se održati u utorak, 8. lipnja 2021. u 13 sati na platformi Zoom.

poveznica za e-seminar: https://zoom.us/j/95473005913

oznaka sastanka (Meeting ID): 954 7300 5913


Veselimo se vašemu sudjelovanju!

dr. sc. Ivana Kurtović Budja, voditeljica seminara

Lobel Filipić, tajnik seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/