Jezikoslovne rasprave: akademik Ranko Matasović

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

u sklopu svojega kroatističkog i jezikoslovnog seminara

Jezikoslovne rasprave

poziva vas na izlaganje

akademika Ranka Matasovića

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)

Arealna tipologija sustava sročnosti.


Izlaganje će se održati u utorak, 17. travnja 2018., u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Veselimo se vašemu dolasku!

dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga i dr. sc. Domagoj Vidović, voditelji seminara

dr. sc. Joža Horvat, tajnik seminara


O izlaganju

Izlaganje u sklopu seminara Jezikoslovne rasprave u utorak, 17. travnja, u 13 sati bit će posvećeno knjizi akademika Ranka Matasovića An Areal Typology of Agreement Systems (Cambridge University Press, Cambridge, 2018 (u tisku)).

Predstavit će se središnje teze knjige zasnovane na analizi uzorka od 300 jezika svijeta: 1. da su sustavi imenske sročnosti arealno ograničeni, dok sustavi glagolske sročnosti nisu; 2. da jezici u pravilu nemaju imenske sročnosti ako istovremeno nemaju i glagolsku sročnost; 3. da su sustavi sročnosti u većoj mjeri genetski, a u manjoj mjeri arealno stabilni; 4. da su sustavi padežne sročnosti ograničeni samo na neke jezične porodice. Međutim, istaknut će se i teorijski problemi usporedivosti jezičnih obilježja u jezicima različitih tipova, kao i ograničenja arealno-tipološke metodologije koji su vidljivi u ovoj knjizi.Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/