Jezikoslovne rasprave 4. rujna 2014. – dr. sc. Amir Kapetanović i dr. sc. Kristina Štrkalj Despot


Novu sezonu izlaganja u sklopu našega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara "Jezikoslovne rasprave" počet ćemo predstavljanjem dvaju novih institutskih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost.

Prof. dr. Amir Kapetanović (voditelj projekta) predstavit će istraživački projekt:

Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika

(Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian).

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot (voditeljica projekta) predstavit će uspostavni istraživački projekt:

Repozitorij metafora hrvatskoga jezika

(Croatian Metaphor Repository).

Predstavljanje će se održati 4. rujna 2014. (četvrtak) u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb.

Radujemo se vašemu dolasku!

S poštovanjem,

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, voditeljica seminara

Ana Ostroški Anić i dr. sc. Dijana Ćurković, tajnice seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/