Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju članka 5. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine 117/01, 45/09, 92/10 i 78/12), objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

I.
Sukladno članku 5. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, pozivaju se znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice da pošalju prijedloge za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.


II.
Hrvatskom zakladom za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada) upravlja Upravni odbor koji ima sedam članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove i rezultate, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja


III.
Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.
Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade i to većinom ukupnog broja članova.


IV.
Ovaj poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a prijave će se zaprimati do 15. rujna 2012. godine.


V.
Prijedlozi ustanova šalju se s potpisom čelnika i pečatom ustanove, a svi prijedlozi moraju sadržavati životopise osoba koje se predlažu za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost te se šalju na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost“

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/