Izišao je 4. broj časopisa „Hrvatski jezik"

U ovome broju čitajte:

Ivana Matas Ivanković: Polovina po polovina – problem i pol

Joža Horvat: Tenerife – otok koji zbunjuje

Jezik i društvo

Irena Miloš: Lijepa riječ i željezna vrata otvara

Domaća zadaća

Milica Mihaljević: Ima li u nastavi hrvatskoga jezika mjesta za riječi kao dejt, fejl, luzer i sister?

Od Mile do Drage

Ankica Čilaš Šimpraga: Odakle su Štef, Stjepan, Stipan i Stevo?

U dva klika mišem

Antun Halonja: Postanak nekih računalnih imena i naziva

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Ilijada i Odiseja

Lektorske bilješke

Vuk-Tadija Barbarić: Kad engleski nije komad torte

Vremeplov

Agneza Szabo: Biskup Strossmayer – ljubitelj hrvatskoga jezika i mecena

znanstvenih i kulturnih ustanova

Čitaonica

Maja Lončar: Od ajerkonjaka do merlina

Odakle nam riječi?

Jurica Polančec: O podrijetlu hrvatskih riječi za voće i povrće


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/