Institutski znanstvenici održali predavanje na Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

Institutski znanstvenici dr. sc. Marijana Horvat i dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić nastupili su na skupu „Glagoljična i ćirilična baština šibenskoga kraja” u Šibeniku, koji se održao 22. veljače, na Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Održali su predavanje „Banovčev ‘Blagosov od polja’ i misalsko-lekcionarska tradicija zaklinjanja”, pri čemu su razmatrali i hrvatske glagoljične misale kao mogući izvor za plodnoga šibenskog osamnaestostoljetnog pisca Josipa Banovca.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/