Institutski znanstvenici dobitnici Nagrade Grada Zagreba

Institutskim znanstvenicima koji su sudjelovali u radnoj skupini znanstvenoistraživačkoga i izdavačkoga projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća, zajedno s ostalim članovima radne skupine i projektnoga tima, u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2021. bit će dodijeljena Nagrada Grada Zagreba. Na projektu Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća glavnoga urednika Ante Bičanića surađivala su 43 znanstvenika i stručnjaka, a iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje nagrađeni su dr. sc. Željka Brlobaš, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Amir Kapetanović, dr. sc. Kristian Lewis, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Barbara Štebih Golub i dr. sc. Marija Znika (u miru).

U Zaključku o dodjeli Nagrade Grada Zagreba navodi se kako je nagrađeni projekt „izniman po tome što je njime prvi put u proteklih 150 godina hrvatskog jezikoslovlja i kroatistike sustavno i cjelovito istražena, analizirana i opisana povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća, i to razvitak hrvatskoga književnog i standardnog jezika te razvitak hrvatskih narječja i dijalekata. Potvrđen je kontinuitet i povijesna okomica hrvatskoga književnog i standardnog jezika od hrvatskih tekstova iz srednjeg vijeka do tekstova iz 21. stoljeća te standardnost hrvatskoga jezika u svim društvenim područjima i u različitim strukama. Svih šest znanstvenih knjiga sadržava 3956 stranica velikog formata i 2200 fotografija izvora hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine. Ovim se projektom hrvatski jezik smjestio među velike svjetske jezike koji su već znatno ranije sustavno istraženi i opisani, a hrvatsko jezikoslovlje približilo se glavnim tokovima svjetske lingvistike.”

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/