Institutske znanstvenice dobitnice Godišnje državne nagrade za znanost

Dr. sc. Darija Gabrić-Bagarić, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Ivana Lovrić Jović i dr. sc. Sanja Perić Gavrančić dobitnice su Godišnje državne nagrade za znanost u području humanističkih znanosti. Tu su prestižnu nagradu naše znanstvenice dobile za izdanje

Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1103 str. + pretisak + CD.

To je izdanje u dvije knjige s CD-om rezultat višegodišnjega rada na institutskome projektu Kritičko izdanje rječnika Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje, voditeljice i autorice koncepcije dr. sc. Darije Gabrić-Bagarić. Riječ je o ozbiljnom znanstvenom pothvatu, jedinstvenomu u kroatistici, ali i u lingvistici općenito, koji zahvaljujući temeljitoj obradi hrvatskoj i svjetskoj javnosti daje cjelovit prikaz Mikaljina djela, njegovih leksikografskih i gramatikografskih metoda, obilježja njegova jezika i nazivlja kojim se služio i koje je uključio u korpus svojega rječnika, a upravo iscrpnošću analize nudi niz novih podataka koji nadopunjavaju naša dosadašnja znanja o tome razdoblju hrvatske ne samo jezične povijesti. Ovo će izdanje zasigurno biti i poticajno i korisno u daljnjim kroatističkim i slavističkim istraživanjima, ali i u svim istraživanjima koja se tiču hrvatske kulture i povijesti u kontekstu europske civilizacije. Riječ je o djelu čijim je izdavanjem za buduće naraštaje očuvan i protumačen iznimno važan dio hrvatske baštine koji svjedoči već o onodobnoj njezinoj pripadnosti europskomu kulturnom prostoru.


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/