Institut suorganizator konferencije Učiteljskoga fakulteta Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja

Od 13. do 15. travnja u Opatiji je održana međunarodna konferencija Učiteljskoga fakulteta Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Researching Paradigms of Childhood and Education. Riječ je o interdisciplinarnoj konferenciji koja uključuje simpozije: Kineziološka edukacija sadašnjost i budućnost, Dječji jezik i kultura, Temeljna metodička ishodišta odgajanja i poučavanja u likovnoj kulturi, Istraživanja glazbenih paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja, Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi te IKT u odgoju i obrazovanju.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje bio je suorganizator konferencije, a Željko Jozić i Milica Mihaljević bili su članovi Programskoga odbora Konferencije. Željko Jozić sudjelovao je na otvaranju konferencije, a Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su na simpoziju Dječji jezik i kultura izlaganje Dječji jezik i jezični priručnici za djecu.
Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/