Hrvatski školski rječnik dostupan na adresi rječnik.hr

Za početak nove školske godine Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljuje javno dostupan „Školski rječnik hrvatskoga jezika" na adresi rječnik.hr!

Mrežni školski rječnik izrađen u Institutu i objavljen u sunakladništvu sa Školskom knjigom 2012. godine napokon je dobio svoju mrežnu inačicu.

Hrvatski školski rječnik normativni je rječnik, odnosno u njemu se, osim gramatičkih podataka o riječi u natuknici, definicije njezina značenja, podataka o značenjskim odnosima u koje stupa (sinonimima i antonimima), svezama i frazemima u kojima se pojavljuje kao nosiva riječ, nalaze i podatci o njezinu
normativnu statusu.

Hrvatski školski rječnik pravopisno je usklađen s „Hrvatskim pravopisom“ i „Hrvatskom gramatikom“ Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Dodatna je posebnost u tome što se u mrežnoj adresi nalazi dijakritički znak, a alternativna adresa je rjecnik.hr.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/