Hrvatski sintaktički dani, Osijek, 8. – 10. studenoga 2012.

Hrvatski sintaktički dani međunarodni su znanstveni skup na kojem se predstavljaju i iznose različita sintaktička shvaćanja i modeli primjenjivi na hrvatski jezik ili u komparativnim opisima hrvatskoga i drugih jezika. Isto tako on je i mjesto za susretanje, upoznavanje i razmjenu iskustava stručnjaka koji se bave sintaksom iz cijeloga svijeta. Skup pokreće 2006. Filozofski fakultet u Osijeku, suorganizator je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba, a održava se svake druge godine u Osijeku. Uz domaće jezikoslovce, na prethodna su tri skupa nastupili gosti iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Norveške, Njemačke, Poljske, Velike Britanije, SAD-a i Srbije. Do sada su tiskana dva zbornika radova: Sintaktičke kategorije (ur. B. Kuna) te Sintaksa padeža (ur. M. Birtić i D. Brozović Rončević), a radovi s trećega skupa bit će objavljeni u tematskom broju časopisa Suvremena lingvistika. Sastavni je dio skupa i dodjela plakete "Adolfo Veber Tkalčević" i novčane nagrade kojima je pokrovitelj osječko Sveučilište J. J. Strossmayera. Prvi je laureat bio Radoslav Katičić, a 2010. nagradu je dobio Ivo Pranjković.

Program skupa

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/