GOVORI MAKARSKOGA PRIMORJA – NOVO INSTITUSKO IZDANJE

Upravo je objavljena monografija "Govori Makarskoga primorja" institutske znanstvenice dr. sc. Ivane Kurtović Budja. Knjiga donosi dijalektološki opis mjesnih govora Makarskoga primorja od Brela do Gradca. Riječ je o dalmatinskim, novoštokavskim ikavskim, šćakavskim govorima, koji od ostalih susjednih govora odudaraju jezičnim crtama koje ih površinski povezuju s čakavštinom (pojednostavljivanje suglasničkih skupina, leksik) i relativno velikom povijesnojezičnom građom. Ta građa omogućuje praćenje razvoja pojedinih jezičnih crta kroz povijest.

U knjizi se utvrđuju dvije skupine makarskoprimorskih govora: grornjomakarskoprimorski i donjomakarskoprimorski, koje su formirane na temelju naglasnih, fonoloških i morfoloških kriterija. U knjizi se prvi put javnosti predstavlja rukopisni seminarski rad Jakova Ravlića iz 1927. godine "Današnji dijalekt Makarske i njena primorja", što je prvi dijalektološki opis govora Makarskoga primorja (krajine).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/