Dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica nagrađena za osobit doprinos međunarodnoj prepoznatljivosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nagrada za osobit doprinos međunarodnoj prepoznatljivosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za 2016. godinu, prema odluci povjerenstva koje su činili voditelji institutskih odjela, pripala je dr. sc. Tomislavi Bošnjak Botica.

Dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica u 2016. je godini: objavila dva rada na stranome jeziku u domaćim časopisima, četiri znanstvena rada u stranim časopisima i zbornicima, surađivala na dvama međunarodnim projektima, sudjelovala na četirima konferencijama izvan Republike Hrvatske, stručno se usavršavala na trima radionicama u inozemstvu te održala pozvano izlaganje na Sveučilištu Paris Sorbonne.

Nagrada, koja se sastoji od povelje i dara u naravi, dr. sc. Tomislavi Bošnjak Botica uručena je 21. prosinca 2016. godine.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/