Dr. sc. Štrkalj Despot izlagala na Berkeleyju

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot 6. travnja održala je izlaganje na prestižnom kalifornijskom sveučilištu Berkeley u okviru istraživačke grupe CogNetwork. Predstavila je projekt Croatian Metaphor Repository (koji financira Hrvatska zaklada za znanost), kojemu je voditeljica, te je detaljnije govorila o projektnim rezultatima u istraživanju konceptualne strukture uma u hrvatskome jeziku u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi. Predstavila je i rezultate eksperimenta gradnje i crtanja apstraktnih koncepata, provedenoga u okviru projekta.

Više informacija na: http://linguistics.berkeley.edu/cognetwork/future.html


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/