Dr. sc. Ivana Brač dobitnica nagrade Društva sveučilišnih nastavnika

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dodijelilo je mladoj institutskoj znanstvenici dr. sc. Ivani Brač Godišnju nagradu Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2018. za monografiju „Instrumental u hrvatskom jeziku" u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

U knjizi se sintaktički i semantički opisuje besprijedložni instrumental i instrumental s prijedlogom s. Na temelju opsežne korpusne analize predložena je nova podjela značenja instrumentala i eksplicitno navedena sintaktička uloga instrumentalnih imenskih skupina. Studiji je priložen valencijski rječnik s oko 1000 glagola koji zahtijevaju dopunu u instrumentalu.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/