Doktorand Josip Mihaljević dobio nagradu za inovativni digitalni obrazovni sadržaj

Nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja za 100 najboljih digitalnih obrazovnih sadržaja dobio je doktorand Josip Mihaljević za stranicu Informatičke igre.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/