Dodijeljene godišnje nagrade za međunarodnu vidljivost


Nagrada za osobit doprinos međunarodnoj vidljivosti rezultata istraživačkoga rada Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

za 2017. godinu

dodijeljena je:

dr. sc. Lani Hudeček
dr. sc. Milici Mihaljević
i dr. sc. Ani Ostroški Anić.


Fotografijama možete pristupiti ovdje.

Prema odluci povjerenstva koje su činili voditelji institutskih odjela nagrađene su jezikoslovke koje su imale najbolje rezultate prema pokazateljima međunarodne vidljivosti. Nagrada, koja se sastoji od povelje i dara u naravi, uručena je 19. prosinca 2017. godine.

Povjerenstvo je usmeno pohvalilo i ostale znanstvenike koji su imali izvrsna međunarodna istraživačka postignuća u 2017. godini.

To su (redom prema broju ostvarenih bodova):

Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Kristina Štrkalj Despot, Ana Ostroški Anić, Amir Kapetanović, Goranka Blagus Bartolec, Marijana Horvat, Ivana Matas Ivanković i Martina Kramarić.


Čestitamo dobitnicama nagrade i zahvaljujemo svima koji pridonose međunarodnoj vidljivosti rezultata istraživačkoga rada Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje!

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/