Akademik Stjepan Damjanović na Jezikoslovnim raspravama

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara "Jezikoslovne rasprave" poziva vas na predavanje

akademika Stjepana Damjanovića

"STROSSMAYER O JEZIKU I STROSSMAYEROV JEZIK".

Predavanje će se održati 11. travnja 2016. u 11 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Radujemo se vašemu dolasku!Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/