e-Glava: Baza hrvatskih glagolskih valencija

Suradnici pri izradi baze i stranice

Detalji o autorima
Uploaded image

dr. sc. MATEA BIRTIĆ

Voditeljica projekta i istraživanja
viši znanstveni suradnik
Uploaded image

DR. SC. IVANA MATAS IVANKOVIĆ

Istraživanje i lesikografska obradba
viši znanstveni suradnik
Uploaded image

DR. SC. TOMISLAVA BOŠNJAK BOTICA

Istraživanje i leksikografska obradba
znanstveni suradnik
Uploaded image

DR. SC. IVANA ORAIĆ RABUŠIĆ

Istraživanje i leksikografska obradba
poslijedoktorand
Uploaded image

IVANA BRAČ

Istraživanje i leksikografska obradba
doktorand
Uploaded image

DR. SC. BRUNO NAHOD

Administriranje programskoga paketa TSCHWANELEX
poslijedoktorand
Uploaded image

SINIŠA RUNJAIĆ

Dizajn obrasca za unos valencija, mrežna stranica i leksikografska obradba
viši stručni suradnik
Uploaded image

VEDRAN CINDRIĆ

Izrada tražilice
Flip d.o.o.

Kontaktni obrazac