Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Leksikografska obradba i interpretacija korpusa Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Voditelj: Ivana Klinčić

O projektu

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju, izrađuje se Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika u dvije inačice: u računalnom programu Softlex i tiskanom obliku. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika temeljno je djelo hrvatske povijesne leksikografije, a leksikografska obradba i interpretacija provodi se prema ustaljenoj metodologiji u manjim dijelovima prema abecednom redu. Obradba pojedinih ograničenih dijelova riječnika dodjeljuje se specijaliziranim stručnjacima za kajkavski književni jezik. Rad na Rječniku prepoznat je kao doprinos znanosti i na europskoj razini te se dio leksikografske obradbe provodi pomoću sredstava Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u sklopu projekta Leksikografska obradba i interpretacija korpusa Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, koji u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje provodi dr. sc. Ivana Klinčić. U razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016., na Projektu će se za potrebe Rječnika leksikografski obraditi natuknice od riječi slinac do riječi snažnost u programu Softlex.

Obavijesti:

1. Dr. sc. Ivana Klinčić održala je 7. rujna 2015. referat Leksikografska obradba i interpretacija korpusa Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika na konferenciji Četrnaesti znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Krapini.

2. U Dubrovniku je od 16. do 18. studenoga 2015. održana konferencija Četvrta kroatološka konferencija : Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Na tom znanstvenom susretu interdisciplinarnih pristupa hrvatskoj povijesti dr. sc. Ivana Klinčić nastupila je s referatom Vladimir Košćak kao istraživač dubrovačke povijesti, u kojem je prikazala Košćakove radove o vezama sjeverozapadne Hrvatske s Dubrovnikom.

Suradnici na projektu

Ivana Klinčić rođena je 22. travnja 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je jednopredmetni studij kroatistike, a status dokto...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr