Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Leksikografska obradba i interpretacija korpusa Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Voditelj: Ivana Klinčić

O projektu

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju, izrađuje se Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika u dvije inačice: u računalnom programu Softlex i tiskanom obliku. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika temeljno je djelo hrvatske povijesne leksikografije, a leksikografska obradba i interpretacija provodi se prema ustaljenoj metodologiji u manjim dijelovima prema abecednom redu. Obradba pojedinih ograničenih dijelova riječnika dodjeljuje se specijaliziranim stručnjacima za kajkavski književni jezik. Rad na Rječniku prepoznat je kao doprinos znanosti i na europskoj razini te se dio leksikografske obradbe provodi pomoću sredstava Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u sklopu projekta Leksikografska obradba i interpretacija korpusa Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, koji u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje provodi dr. sc. Ivana Klinčić. U razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016., na Projektu će se za potrebe Rječnika leksikografski obraditi natuknice od riječi slinac do riječi snažnost u programu Softlex.Obavijesti:

1. Dr. sc. Ivana Klinčić održala je 7. rujna 2015. referat Leksikografska obradba i interpretacija korpusa Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika na konferenciji Četrnaesti znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Krapini.

2. U Dubrovniku je od 16. do 18. studenoga 2015. održana konferencija Četvrta kroatološka konferencija : Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Na tom znanstvenom susretu interdisciplinarnih pristupa hrvatskoj povijesti dr. sc. Ivana Klinčić nastupila je s referatom Vladimir Košćak kao istraživač dubrovačke povijesti, u kojem je prikazala Košćakove radove o vezama sjeverozapadne Hrvatske s Dubrovnikom.

3. Od 29. lipnja do 1. srpnja u Zagrebu je održana međunarodna znanstvena konferencija Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija (POLEKS) u organizaciji Staroslavenskog instituta iz Zagreba. Dr. sc. Ivana Klinčić predstavila je svoj istraživački rad naslovljen Metodološki pristup kalkovima u radu na Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.

4. Dr. sc. Ivana Klinčić sudjelovala je na konferenciji Slavic Linguistic Society 11th Annual Meeting (Toronto, Canada) od 23. do 25. rujna 2016. godine. Zajedno sa suautoricom dr. sc. Vladimirom Rezo izlagala je na temu Linguistic terminology development in Croatian by the end of the 18th century.

Suradnici na projektu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/