Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Gradišćanskohrvatsko-njemačko-hrvatski rječnik

Voditelj: Željko Jozić

O projektu

Mrežna inačica gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-njemačkog rječnika pod nazivom "Mrežni gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-njemački rječnik" osmišljen je kao zajednički projekt Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvata iz Trajštofa i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba. Projekt je potporu dobio od austrijske i od hrvatske strane u članku 27. Programa suradnje u području kulture i obrazovanja za 2010. – 2012. godinu sukladno čl. 13., Odjeljku 1., Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja.

Kao prvi korak u realizaciji projekta bilo je predviđeno da se načini digitalizacija "Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimškog rječnika" iz 1991. godine. Nakon inicijalnoga posla koji je uglavnom tehničke prirode, bilo je potrebno odrediti po kojim će se standardima oblikovati elektronička inačica rječnika. U drugoj bi se fazi postojeći rječnik dopunio riječima koje je odredila Jezična komisija gradišćanskih Hrvata, čiji je temeljni zadatak normizacija riječi koje još ne postoje u gradišćanskohrvatskome jeziku. Sljedeća faza projekta predviđa da se u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje dopune, leksikografski obrade i osuvremene hrvatske standardnojezične natuknice. Institut će elektroničku inačicu rječnika oblikovati tako da je bude moguće unijeti u leksikografski računalni program koji će omogućiti kontinuirano redigiranje i dopunjavanje mrežne inačice rječnika.

Suradnici na projektu

Zaposlen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1. travnja 2005. godine na tadašnjem Odjelu za opće i poredbeno jezikoslovlje, koji je 2006. promijenio ime u Odjel za opće, poredbeno i računalno jezikoslovl...

Pročitaj više

Rođen 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao u Županji. Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebe, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ra...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr